Opłata za szkolenia

  • Warsztaty przeprowadzane są w grupie liczącej od 5 do 16 osób. Zaliczenie kursów jest potwierdzone odpowiednim świadectwem AGH oraz certyfikatem w języku angielskim.
  • Oferta specjalna – cena szkolenia
    • weekendowego dwu-dniowego wynosi 800 zł,
    • trzech-dniowego w dni robocze wynosi 1600 zł.
  • Ceny szkoleń w pomieszczeniach firmy mogą być niższe.