Kontakt

Organizator kursów Akademia Architektury ITKatedra Informatyki Stosowanej AGH, Wydział EAIiIB
dostarczająca podstawową bazę dydaktyczną i organizacyjną
dla prowadzenia zajęć objętych programem Studiów.

Administracja kursów

Akademia Górniczo-Hutnicza
Katedra Informatyki Stosowanej

Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
AGH, Wydz. EAIiIB

Sekretariat kursów

AGH, Pawilon C2, pok. 406

tel.: +48 12 617 59 99

Osoba do kontaktu w Sekretariacie Katedry: mgr Katarzyna Włodarczyk

Kierownik kursów

Dr hab. inż. prof. n. Jan Werewka
AGH, pawilon C-2, pok. 408

tel.: +48 12 617 28 47