Cele

Ambitne zdobywanie wiedzy architektonicznej dla prężnych firm

Optymalna architektura systemów IT ma strategiczne znaczenie dla firm z branży informatycznej. Dalszy rozwój tych firm będzie w dużym stopniu zależał od poprawności przyjętych rozwiązań architektonicznych. Prawidłowa konstrukcja systemów informatycznych składających się z setek komponentów różnych firm, stanowi często warunek przetrwania firm branży informatycznej.

Z tego powodu ważne jest posiadanie w przedsiębiorstwach kompetencji architektonicznych. Zawód architekta jest jednym lepiej opłacalnych w branży informatycznej. Powodzenie projektów informatycznych silnie zależy od kompetencji osób projektujących systemy, tzn. osób pełniących rolę architektów IT.