Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy do udziału w kursach “Akademia Architektury IT”.

Zawód architekta jest prestiżowy w branży informatycznej i jest jednym lepiej opłacalnych w branży informatycznej.

Optymalna architektura systemów IT ma strategiczne znaczenie dla firm z branży informatycznej. Dalszy rozwój tych firm będzie w dużym stopniu zależał od poprawności przyjętych rozwiązań architektonicznych. Prawidłowa konstrukcja systemów informatycznych składających się z setek komponentów różnych firm, stanowi często warunek przetrwania firm branży informatycznej. Z tego powodu ważne jest posiadanie w przedsiębiorstwach kompetencji architektonicznych. Powodzenie projektów informatycznych silnie zależy od kompetencji osób projektujących systemy, tzn. osób pełniących rolę architektów IT.

Wybierz kurs*

Imię i nazwisko*

Email*

Komentarz