Adaptacja architektury korporacyjnej do potrzeb firmy rozwijającej oprogramowanie

Dla zainteresowanych zarówno architekturą korporacyjną jak i architekturą oprogramowania, proponuję zapoznanie się z prezentacją artykułu „Adapting Enterprise Architecture at a Software Development Company and the Resultant Benefits” przedstawioną na konferencji ECSA (European Conference on Software Architecture)która odbyła się w sierpniu 2014. Artykuł został opublikowany w wydawnictwach Springera LNCS 8627. W publikacji przedstawiono podejście szczupłe (lean) … more »