Plan kursów

Podstawowymi elementami dobrego planu kursów jest program i harmonogram oraz odpowiednio dobrani wykładowcy. Program kursów bazuje na najbardziej popularnych i uznanych standardach międzynarodowych związanych z zarządzaniem projektami informatycznymi.

Harmonogram kursów wyznaczany jest w sposób zwinny w zależności od potrzeb. Dużą uwagę przywiązano do doboru wykładowców, każdy z nich ma duże doświadczenie przemysłowe oraz wiedzę ekspercką w dziedzinie wykładanego przedmiotu.