Profil kandydata

Krąg osób dla których adresowane są kursy jest bardzo szeroki, gdyż posiadanie odpowiednich kompetencji z architektury IT nie ogranicza się tylko do architektów. Kursy są przeznaczone także dla kadry kierowniczej i osób uczestniczących w rozwoju i utrzymania oprogramowania. Zaleca się by w trakcie kursów uczestniczyły osoby zajmującej różne stanowiska i działających w różnych obszarach rozwoju i utrzymania oprogramowania. W szczególności następujące grupy powinny uczestniczyć w szkoleniach:

Architekci IT

Architekci IT i kandydaci na architektów powinni usystematyzować i pogłębić wiedzę zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Dotyczy to w szczególności: Architektów korporacyjnych (enterprise architect) zarządzających inicjatywami architektonicznymi oraz wyznaczającymi strategię biznesową dla rozwiązań technologicznych; Architektów biznesowych (business architect) odpowiadających za integrację strategii biznesowej i technologicznej); Architektów oprogramowania (software architect) realizujących przejrzystą strategię rozwoju i dostarczania oprogramowania;

Architektów informacji (information architect) odpowiadających za przechowywanie, udostępnianie i integrację krytycznej informacji; Architektów infrastruktury (infrastructure architect) dostarczających strategicznych możliwości wykorzystania platform obliczeniowych, sieci i działań operacyjnych w działalności inwestycyjnej.

Kadra kierownicza

Proponowane kursy mają charakter uniwersalny niezależny od rozwiązań technologicznych. Taka niezależność jest ważna ze względu na możliwość stosowania rozwiązań architektonicznych dla różnych technologii. Osoby podejmujących decyzję związaną z rozwojem systemów informatycznych (kierownictwo firmy, kierownicy projektów, właściciele produktów, kierownicy grup, kierownicy procesów) powinni rozumieć architekturę systemu, znać motywacje i atrybuty jakości projektowanego systemu.

Członkowie grup rozwijających i wdrażających oprogramowanie

Również osoby rozwijające, testujące, wdrażające i utrzymujące systemy IT powinny wykazywać się wiedzą architektoniczną. Dla tej grupy istotna jest znajomość celów i atrybutów jakości architektury, sposobów ewaluacji rozwiązań architektonicznych.