Profesjonalizm

W dobie globalizacji należy posiadać kompetencje uznawane w środowisku międzynarodowym. Profesjonalista w zakresie architektur IT powinien podejmować decyzje świadom różnych uwarunkowań.

Bycie ekspertem w zakresie architektur IT zobowiązuje do poszerzania wiedzy i do zapoznawania się z nowymi rozwiązaniami. Dlatego celowe jest studiowanie materiałów szkoleniowych i publikacji, przeglądanie stron internetowych związanych z profesją oraz uczestnictwo w konferencjach i seminariach. Dla tych którzy myślą o doktoracie z informatyki celowe jest zapoznanie się z artykułami publikowanymi w czasopismach naukowych.