Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy do udziału w kursach "Akademia Architektury IT". Zawód architekta jest prestiżowy w branży informatycznej i jest jednym lepiej opłacalnych w branży informatycznej. Optymalna architektura systemów IT ma strategiczne znaczenie dla firm z branży informatycznej. Dalszy rozwój tych firm będzie w dużym stopniu zależał od poprawności przyjętych rozwiązań architektonicznych. Prawidłowa konstrukcja systemów informatycznych składających się z setek komponentów różnych firm, stanowi często warunek przetrwania firm branży informatycznej. Z tego powodu ważne jest posiadanie w przedsiębiorstwach kompetencji architektonicznych. Powodzenie projektów informatycznych silnie zależy od kompetencji osób projektujących systemy, tzn. osób pełniących rolę architektów IT.

Wybierz kurs*

Imię i nazwisko*

Email*

Komentarz


Terminy

W sposób zwinny dostosowujemy się do potrzeb indywidualnych i firm. W przypadku kursów zleconych przez firmy i organizacje terminy kursów będą uzgadniane z zainteresowanymi stronami. Również w przypadku gdy liczby kandydatów będzie wysoka, będą proponowane dodatkowe terminy kursów. Chęć uczestnictwa w kursach prosimy zgłaszać posługując się danymi kontaktowymi organizatora kursów.  

Szkolenia (warsztaty) weekendowe dwu-dniowe w 2017 roku

 • Warsztaty architektury oprogramowania. Terminy: 4-6 marca, 10-11 czerwca
 • Od architektury korporacyjnej do architektury oprogramowania. Terminy: 18-19 marca, 13-14 maja
 • Modelowanie architektury w ArchiMate. Terminy: 8-9 kwietnia, 24-25 maja
 

Bloki szkoleniowe (warsztaty) trzy-dniowe w 2017 roku

 • Blok - Architektury Korporacyjne. Terminy: 15-17 marca, 7-9 czerwca
  • Od architektury korporacyjnej do architektury oprogramowania (1 dniowe)
  • Modelowanie architektury w ArchiMate (2 dniowe)
 • Blok - Architektury Oprogramowania. Terminy: 10-12 maja
  • Warsztaty architektury oprogramowania (2 dniowe )
  • Modelowanie i dokumentowanie architektury oprogramowania (1 dniowe)
 • Blok - Architektury Biznesowe. Terminy: 5-7 kwietnia
  • SOA - Architektura zorientowana na usługi (1 dniowe)
  • Modelowanie biznesowe w BPMN (2 dniowe)
 

Opłata za szkolenia

 • Warsztaty przeprowadzane są w grupie liczącej od 5 do 16 osób. Zaliczenie kursów jest potwierdzone odpowiednim świadectwem AGH oraz certyfikatem w języku angielskim.
 • Oferta specjalna – cena szkolenia
  • weekendowego dwu-dniowego wynosi 800 zł,
  • trzech-dniowego w dni robocze wynosi 1600 zł.
 • Ceny szkoleń w pomieszczeniach firmy mogą być niższe.
 

Profil kandydata

Krąg osób dla których adresowane są kursy jest bardzo szeroki, gdyż posiadanie odpowiednich kompetencji z architektury IT nie ogranicza się tylko do architektów. Kursy są przeznaczone także dla kadry kierowniczej i osób uczestniczących w rozwoju i utrzymania oprogramowania. Zaleca się by w trakcie kursów uczestniczyły osoby zajmującej różne stanowiska i działających w różnych obszarach rozwoju i utrzymania oprogramowania. W szczególności następujące grupy powinny uczestniczyć w szkoleniach:

Architekci IT

Architekci IT i kandydaci na architektów powinni usystematyzować i pogłębić wiedzę zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Dotyczy to w szczególności: Architektów korporacyjnych (enterprise architect) zarządzających inicjatywami architektonicznymi oraz wyznaczającymi strategię biznesową dla rozwiązań technologicznych; Architektów biznesowych (business architect) odpowiadających za integrację strategii biznesowej i technologicznej); Architektów oprogramowania (software architect) realizujących przejrzystą strategię rozwoju i dostarczania oprogramowania;

Architektów informacji (information architect) odpowiadających za przechowywanie, udostępnianie i integrację krytycznej informacji; Architektów infrastruktury (infrastructure architect) dostarczających strategicznych możliwości wykorzystania platform obliczeniowych, sieci i działań operacyjnych w działalności inwestycyjnej.

Kadra kierownicza

Proponowane kursy mają charakter uniwersalny niezależny od rozwiązań technologicznych. Taka niezależność jest ważna ze względu na możliwość stosowania rozwiązań architektonicznych dla różnych technologii. Osoby podejmujących decyzję związaną z rozwojem systemów informatycznych (kierownictwo firmy, kierownicy projektów, właściciele produktów, kierownicy grup, kierownicy procesów) powinni rozumieć architekturę systemu, znać motywacje i atrybuty jakości projektowanego systemu.

Członkowie grup rozwijających i wdrażających oprogramowanie

Również osoby rozwijające, testujące, wdrażające i utrzymujące systemy IT powinny wykazywać się wiedzą architektoniczną. Dla tej grupy istotna jest znajomość celów i atrybutów jakości architektury, sposobów ewaluacji rozwiązań architektonicznych.


Kryteria rekrutacji

Podstawowymi kryteriami rekrutacji są: wyższe wykształcenie techniczne, ekonomiczne lub z zakresu przedmiotów ścisłych. Dopuszczone będą też osoby z innym wykształceniem, które uczestniczą w procesach tworzenia oprogramowania, projektach informatycznych oraz inne powiązania zawodowe z branżą IT dla których celowe jest uczestnictwo w kursach.